Jin dai Zhongguo chang ji shi liao

近代中国娼妓史料 /

Level C c.217.j.1 /773358 v.1 Available
Level C c.217.j.1 /773358 v.2 Available
Full title: Jin dai Zhongguo chang ji shi liao / "Wen shi jing hua" bian ji bu bian.
近代中国娼妓史料 / 《文史精华》编辑部编.
Corporate Authors: "Wen shi jing hua" bian ji bu.
《文史精华》编辑部.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.