Xin mei ti shi dai Zhongguo gong chan dang de wen hua ling dao quan yan jiu = A study of the CPC's cultural leadership in the new media era

新媒体时代中国共产党的文化领导权研究 = A study of the CPC's cultural leadership in the new media era /

Level C c.207.x.20 /548517 Available
Full title: Xin mei ti shi dai Zhongguo gong chan dang de wen hua ling dao quan yan jiu = A study of the CPC's cultural leadership in the new media era / Huang Zhibin zhu.
新媒体时代中国共产党的文化领导权研究 = A study of the CPC's cultural leadership in the new media era / 黄志斌著.
Alternative titles: Study of the CPC's cultural leadership in the new media era.
Main author: Huang, Zhibin, 1974-
黄志斌, 1974-
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.