"Ppira" ro tŭnnŭn haebang chikhu ŭi moksori

"삐라" 로 듣는 해방 직후 의 목소리 /

Level D FM.Ex /546258 Available
Full title: "Ppira" ro tŭnnŭn haebang chikhu ŭi moksori / Kim Hyŏn-sik, Chŏng Sŏn-t'ae p'yŏnjŏ.
"삐라" 로 듣는 해방 직후 의 목소리 / 김 현식, 정 선태 편저.
Other authors: Kim, Hyŏn-sik, 1954?- (Editor)
Chŏng, Sŏn-t'ae, 1963- (Editor)
김 현식, 1954?-
정 선태, 1963-
Format: Book           
Edition: Ch'op'an.
초판.


Physical Description: 405 pages : chiefly color illustrations ; 43 cm.