Twelve : 2006 Chinese Contemporary Art Awards = Shi er : 2006 Zhongguo dang dai yi shu jiang.

Twelve : 2006 Chinese Contemporary Art Awards = 拾貳 : 2006 中国当代艺术奖.

Level D FF.L /543850 Available
Full title: Twelve : 2006 Chinese Contemporary Art Awards = Shi er : 2006 Zhongguo dang dai yi shu jiang.
Twelve : 2006 Chinese Contemporary Art Awards = 拾貳 : 2006 中国当代艺术奖.
Alternative titles: 2006 Chinese Contemporary Art Awards
Shi er : 2006 Zhongguo dang dai yi shu jiang
拾貳 : 2006 中国当代艺术奖
2006 中国当代艺术奖
Corporate Author: Chinese Contemporary Art Awards
, Shanghai zen dai xian dai yi shu guan, (host institute.)
Format: Book           


Corporate Author: Chinese Contemporary Art Awards, Shanghai zen dai xian dai yi shu guan, (host institute.)
Language: English
Chinese
Published: Shanghai : Chinese Contemporary Art Awards, 2006.
Classmark: FF.L /543850
Subjects: