The mission correspondence of Hugh and Elizabeth Ritchie = Lixiu yu Yilishabai Lixiu xuan dao shu xin ji

The mission correspondence of Hugh and Elizabeth Ritchie = 李庥與伊麗莎白·李庥宣道書信集 /

Level C CCX266.4 /542212 Available  Request
Full title: The mission correspondence of Hugh and Elizabeth Ritchie = Lixiu yu Yilishabai Lixiu xuan dao shu xin ji / zuo zhe Hugh and Elizabeth Ritchie ; zhu bian, dao du Su Yuehan (John Shufelt).
The mission correspondence of Hugh and Elizabeth Ritchie = 李庥與伊麗莎白·李庥宣道書信集 / zuo zhe Hugh and Elizabeth Ritchie ; zhu bian, dao du Su Yuehan (John Shufelt).
Alternative titles: Lixiu Yu Yilishabai Lixiu xuan dao shu xin ji
Correspondence.
李庥與伊麗莎白·李庥宣道書信集
Other authors: Ritchie, Hugh, 1840-1879.
Ritchie, Elizabeth, 1828-1902.
Shufelt, John, (Editor)
Format: Book           
Edition: Ying wen ban, Chu ban.
Related Items: Chinese version:: Lixiu yu Yilishabai Lixiu xuan dao shu xin ji.