Shi guang xie sheng : shou hui 0.65 shi ji Taiwan shu min ri chang = An epic of ordinary people's lives in Taiwan

時光寫生 : 手繪0.65世紀臺灣庶民日常 = An epic of ordinary people's lives in Taiwan /

Level C TRCCS /452946 c.FFH Available
Full title: Shi guang xie sheng : shou hui 0.65 shi ji Taiwan shu min ri chang = An epic of ordinary people's lives in Taiwan / Lü Youming.
時光寫生 : 手繪0.65世紀臺灣庶民日常 = An epic of ordinary people's lives in Taiwan / 呂游銘.
Alternative titles: Epic of ordinary people's lives in Taiwan.
Shou hui 0.65 shi ji tai wan shu min ri chang.
手繪0.65世紀臺灣庶民日常
Main author: Lü, Youming, 1950- (Author)
呂游銘, 1950-
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版