Cuo zhi Taibei cheng : xun zhe xue zhe de lu ren shi jiao, cong gong yuan li de tong ma chu fa, tan kan bai nian shou du de kong jian, quan li yu wen hua fu hao xue

錯置臺北城 : 循着學者的路人視角, 從公園裏的銅馬出發, 探勘百年首都的空間, 權力與文化符號學 /

Level C TRCCS /452900 c.275.c.8 Available
Full title: Cuo zhi Taibei cheng : xun zhe xue zhe de lu ren shi jiao, cong gong yuan li de tong ma chu fa, tan kan bai nian shou du de kong jian, quan li yu wen hua fu hao xue / Zhou Wenlong zhu ; Chen Xiangyang, Jiang Yi yi = Taipei, city of displacements / Joseph R. Allen.
錯置臺北城 : 循着學者的路人視角, 從公園裏的銅馬出發, 探勘百年首都的空間, 權力與文化符號學 / 周文龍著 ; 陳湘陽, 將義譯 = Taipei, city of displacements / Joseph R. Allen.
Alternative titles: Taipei, city of displacements. Chinese
Taipei, city of displacements
Xun zhe xue zhe de lu ren shi jiao, cong gong yuan li de tong ma chu fa, tan kan bai nian shou du de kong jian, quan li yu wen hua fu hao xue
循着學者的路人視角, 從公園裏的銅馬出發, 探勘百年首都的空間, 權力與文化符號學
Main author: Allen, Joseph Roe, (Author)
Other authors: Chen, Xiangyang (Professor), (Translator)
Jiang, Yi (Freelance translator), (Translator)
陳湘陽 (Professor) ,
蔣義 (Freelance translator),
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.


Other authors: Chen, Xiangyang (Professor), (Translator), Jiang, Yi (Freelance translator), (Translator)
Language: Chinese
English
Published: Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2018.
臺北市 : 麥田出版, 2018.
Classmark: TRCCS /452900 c.275.c.8
Subjects:
Series: TRCCS
Taiwan Resource Centre for Chinese Studies
Cheng yu bang ; 3.
Taiwan Resource Center for Chinese Studies at UW-EAL.
城與邦 ;
Bibliography: Includes bibliographical references (pages 345-366).
ISBN: 9789863445432
9863445436