Wen shi tong yi : [8 juan, fu jiao chou tong yi : 3 juan]

文史通義 : [8卷, 附校讎通義 : 3卷] /

Level C c.850.k.4 (35) /62838 Available
Full title: Wen shi tong yi : [8 juan, fu jiao chou tong yi : 3 juan] / Zhang Xuecheng zhu.
文史通義 : [8卷, 附校讎通義 : 3卷] / 章學誠著.
Alternative titles: Jiao chou tong yi.
校讎通義.
Main author: Zhang, Xuecheng, 1738-1801.
章學誠, 1738-1801.
Format: Book           
Edition: 3 ban.
3版.


Language: Chinese
Published: Shanghai : Shang wu yin shu guan, [Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
Classmark: c.850.k.4 (35) /62838
Subjects:
Series: Guo xue ji ben cong shu
國學基本叢書