Han'guk ŏllonsa : Hansŏng sunbo esŏ yut'yubŭ kkaji

한국 언론사 : 한성 순보 에서 유튜브 까지 /

Level D CD070 /541334 Available  Request
Full title: Han'guk ŏllonsa : Hansŏng sunbo esŏ yut'yubŭ kkaji / Kang Chun-man chiŭm
한국 언론사 : 한성 순보 에서 유튜브 까지 / 강 준만 지음
Main author: Kang, Chun-man, (Author)
강 준만,
Format: Book           
Edition: Ch'op'an
초판


Physical Description: 646 pages ; 23 cm