Phư̄anphō̜ng hǣng wanwān rư̄angsan 'Suphāpburut'

เพื่อนพ้องแห่งวันวาร เรื่องสั้น 'สุภาพบุรุษ' /

Level C GQA830 /989123 On loanDue: 30-01-2020   Recall
Full title: Phư̄anphō̜ng hǣng wanwān rư̄angsan 'Suphāpburut' / nakkhīan, nakpraphan, naknangsư̄phim Khana 'Suphāpburut' (Phō̜. Sō̜. 2472-2473) ; Wannā Sawatsī, chamra tonchabap ; Suchāt Sawatsī, bannāthikān læ māihēt bannāthikān.
เพื่อนพ้องแห่งวันวาร เรื่องสั้น 'สุภาพบุรุษ' / นักเขียน, นักประพันธ์, นักหนังสือพิมพ์ คณะ 'สุภาพบุรุษ' (พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๓) ; วรรณา สวัสดิ์ศรี, ชำระต้นฉบับ ; สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการและหมายเหตุบรรณาธิการ.
Alternative titles: Rư̄ang san 'Suphāpburut'
Suphāpburut.
เรื่องสั้น 'สุภาพบุรุษ'
สุภาพบุรุษ.
Corporate Authors: Kō̜ngthun Suphāpburut.
กองทุนสุภาพบุรุษ.
Other authors: Sīdāorư̄ang, 1943-
Suchāt Sawatsī.
ศรีดาวเรื่อง, 2486-
สุชาติ สวัสดิ์ศรี.
Format: Book           
Edition: Phim khrang rǣk.
พิมพ์ครั้งแรก.


Summary: An anthology of short stories by the Thai group of writers known as Khana Suphapburut, 1929-1930; includes information on other Suphapburut publications.
Other authors: Sīdāorư̄ang, 1943-, Suchāt Sawatsī.
Corporate Authors: Kō̜ngthun Suphāpburut.
Language: Thai
Published: [Bangkok] : Kō̜ngthun Suphāpburut, 2553 [2010]
[Bangkok] : กองทุนสุภาพบุรุษ, 2553 [2010]
Classmark: GQA830 /989123
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (pages 1101-1117).
ISBN: 9786169071204
6169071206