Likhit chīwit Sō̜ Sētthabut : kāntō̜sū læ phonngān photčhanānukrom ʻan yingyai nai khuk

ลิขิตชีวิต สอ เสถบุตร : การต่อสู้และผลงานพจนานุกรมอันยิ่งใหญ่ในคุก /

Level C GQA070.92 /989121 Available
Full title: Likhit chīwit Sō̜ Sētthabut : kāntō̜sū læ phonngān photčhanānukrom ʻan yingyai nai khuk / Phimphawan Sētthabut, rīaprīang.
ลิขิตชีวิต สอ เสถบุตร : การต่อสู้และผลงานพจนานุกรมอันยิ่งใหญ่ในคุก / พิมพวัลคุ์ เสถบุตร, เรียบเรียง.
Main author: Phimphawan Sētthabut, 1926-
พิมพวัลคุ์ เสถบุตร, 1926-
Other authors: So Sethaputra.
Format: Book           
Edition: Phim khrang thī 1.
พิมพ์ครั้งที่ 1.


Summary: Biography of So Sethaputra, 1903-1970, a Thai politician, former minister and secretary general of the Bureau of the Royal Household.
Other authors: So Sethaputra.
Language: Thai
Published: Krung Thēp : Nānmī Buk Phaplikhēchan, 2548 [2005]
กรุงเทพ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2548 [2005]
Classmark: GQA070.92 /989121
Subjects:
ISBN: 9749907884
9789749907887