Bùi Xuân Phái

Level D FNF.L /511482 Available  Request
Full title: Bùi Xuân Phái / collector, Trà̂n Hậu Tuà̂n.
Other authors: Trà̂n, Hậu Tuà̂n.
Format: Book           


Other authors: Trà̂n, Hậu Tuà̂n.
Language: Vietnamese
English
Published: Hò̂ Chí Minh : Hội mỹ thuật, [1992?]
Classmark: FNF.L /511482
Subjects: