Enam karja militer ketua Mao Tjetung.

Level C IBC951 /539761 Available
Full title: Enam karja militer ketua Mao Tjetung. / Mao Tjetung.
Alternative titles: Mao zhu xi de liu pian jun shi zhu zuo. Indonesian
Main author: Mao, Zedong, 1893-1976.
Format: Book