Da di = Mother earth

大地 = Mother earth /

CLOSED EMY /7801 Available
Full title: Da di = Mother earth / [Chen Jiannian qu; Chen Jiannian, Wang Zhibo ci].
大地 = Mother earth / [陳建年曲; 陳建年, 汪智博詞].
Main author: Chen, Jiannian.
陳建年
Other authors: Wang, Zhibo.
汪智博.
Format: Audio           


Table of Contents:
 • 880-05
 • 1. Xu qu = Opening
 • 2. Da di qing huai = Love of earth
 • 3. Hai zi yu ni wo de tian tang = You are heaven
 • 4. Kuang ye ying xiong = Hero of the wild
 • 5. Ma ma de hua huan = Mother's wreath
 • 6. How are you, my friend? = Yi na ba yu ddia
 • 7. Tai dong xin lan hua qing = The heart of Taidong is an orchid
 • 8. Ba la ba
 • 9. Mu mu de blue = Grandmother blues
 • 10. Bie xiang tai duo = Let the world go its way
 • 11. Lan lan de nian zhu = Blue rosary
 • 12. Quan = Persevere
 • 13. Amis de xiang yan = Amis cornucopia.
Table of Contents:
 • 1. 序曲 = Opening -- 2. 大地情懷 = Love of earth -- 3. 孩子與你我的天堂 = You are heaven -- 4. 曠野英雄 = Hero of the wild -- 5. 媽媽的花環 = Mother's wreath -- How are you, my friend? = Yi na ba yu ddia -- 7. 臺東心蘭花情 = The heart of Taidong is an orchid -- 8. Ba la ba -- 9. 姆姆的 blue = Grandmother blues -- 10. 別想太多 = Let the world go its way -- 11. 藍藍的唸珠 = Blue rosary -- 12. 勸 = Persevere -- 13. Amis的饗宴 = Amis cornucopia.