Ci chang : hou jiu qi Xianggang liu xing ge ci lun shu

詞場 : 後九七香港流行歌詞論述 /

Level C c.553.c.3 /539736 Available  Request
Full title: Ci chang : hou jiu qi Xianggang liu xing ge ci lun shu / Liang Weishi.
詞場 : 後九七香港流行歌詞論述 / 梁偉詩.
Alternative titles: Hou jiu qi Xianggang liu xing ge ci lun shu
後九七香港流行歌詞論述
Main author: Liang, Weishi, (Author)
梁偉詩,
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.