Yŏrha ilgi

열하 일기 /

Level D CD816 /539060 v.1 Available  Request
Level D CD816 /539060 v.2 Available  Request
Level D CD816 /539060 v.3 Available  Request
Full title: Yŏrha ilgi / Pak Chi-wŏn chiŭm ; Kim Hyŏl-cho omgim.
열하 일기 / 박 지원 지음 ; 김 혈조 옮김.
Alternative titles: Yŏrha ilgi.
熱河 日記
Main author: Pak, Chi-wŏn, 1737-1805, (Author)
박 지원, 1737-1805,
Other authors: Kim, Hyŏl-cho, 1954-
김 혈조, 1954-
Format: Book           
Edition: Kaejŏng sinpʻan.
개정신판.