Yŏrha ilgi

열하 일기 /

Level D CD816 /539060 v.1 Available  Request
Level D CD816 /539060 v.2 Available  Request
Level D CD816 /539060 v.3 Available  Request
Full title: Yŏrha ilgi / Pak Chi-wŏn chiŭm ; Kim Hyŏl-cho omgim.
열하 일기 / 박 지원 지음 ; 김 혈조 옮김.
Alternative titles: Yŏrha ilgi.
熱河 日記
Main author: Pak, Chi-wŏn, 1737-1805, (Author)
박 지원, 1737-1805,
Other authors: Kim, Hyŏl-cho, 1954-
김 혈조, 1954-
Format: Book           
Edition: Kaejŏng sinpʻan.
개정신판.


Other authors: Kim, Hyŏl-cho, 1954-
Language: Korean
Published: Kyŏnggi-do P'aju-si : Tolbegae, 2017.
경기도 파주시 : 돌베개, 2017.
Classmark: CD816 /539060
Subjects:
박 지원, 1737-1805 Travel China.
ISBN: 9788971998311
8971998318
9788971998281
8971998288
9788971998298
8971998296
9788971998304
897199830X