Zhongguo gong chan dang di ba jie zhong yang wei yuan hui di jiu ci quan ti hui yi gong bao

中国共产党第八屆中央委員会第九次全体会议公报 /

Offsite c.206.z.164 /537702 Available
Full title: Zhongguo gong chan dang di ba jie zhong yang wei yuan hui di jiu ci quan ti hui yi gong bao / Zhongguo gong chan dang Zhong yang wei yuan hui.
中国共产党第八屆中央委員会第九次全体会议公报 / 中国共产党中央委員会.
Alternative titles: Zhongguo gong chan dang di 8 jie zhong yang wei yuan hui di 9 ci quan ti hui yi gong bao
中国共产党第8屆中央委員会第9次全体会议公报.
Corporate Authors: Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui (8th, 9th session : 1961)
中国共产党. 中央委員会 (8th, 9th session : 1961)
Format: Book           


Corporate Authors: Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui (8th, 9th session : 1961)
Language: Chinese
Published: Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi San lian shu dian Xianggang fen dian, 1961.
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店香港分店, 1961.
Classmark: c.206.z.164 /537702
Subjects:
中国共产党. Congresses.
中國共產黨 Party work.