Sin wanyŏk naehun

新完譯內訓 /

Level D CD930 /537476 On loanDue: 28-07-2019   Recall
Full title: Sin wanyŏk naehun / Sohye Wanghu Han Ssi. Kyenyŏsŏ / Song Si-yŏl ; Kim Chong-gwŏn yŏkchu.
新完譯內訓 / 昭惠王后韓氏. 戒女書/宋時烈 ; 金鍾權譯註.
Alternative titles: Naehun
Naehun, Kyenyŏsŏ
Kyenyŏsŏ.
內訓
內訓 ・戒女書
戒女書.
Main author: Sohye Wanghu Han Ssi, 1437-1504.
昭惠王后韓氏, 1437-1504.
Other authors: Kim, Chong-gwŏn, 1917-
Song, Si-yŏl, 1607-1689.
金锺權, 1917-
宋時烈, 1607-1689.
Format: Book           
Edition: Chungp'an.
重版.


Other authors: Kim, Chong-gwŏn, 1917-, Song, Si-yŏl, 1607-1689.
Language: Korean
Published: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Myŏngmundang, 1998.
서울特别市 : 明文堂, 1998.
Classmark: CD930 /537476
Subjects:
Series: Han'guk kojŏn myŏngjŏ chŏngsŏn
韓國古典名著精選
ISBN: 9788972703440
8972703443