Nō̜i ʻInthasēn : lakhō̜n phūt chūan hūa 3 ʻong

Level C GQA820 /44187 Available
Full title: Nō̜i ʻInthasēn : lakhō̜n phūt chūan hūa 3 ʻong / dōi Phra Khanphet.
Main author: Vajiravudh, King of Siam, 1881-1925.
Format: Microfilm           


Language: Thai
Published: [Bangkok] : Rōngphim Sōphonphiphatthanakō̜n, [2460? i.e. 1917?]
Classmark: GQA820 /44187
Subjects: