Chungguk Sandung-sŏng kŭmdong pulsang chosa pogo : Pulgyo misul ŭi kyoch'aro, Sandung ŭi kŭmdongbul = Zhongguo Shandong Sheng jin tong fo xiang diao cha bao gao = Gilt-bronze Buddhist statues in Shandong, China.

중국 산둥성 금동 불상 조사 보고 : 불교 미술 의 교차로, 산둥 의 금동불 = 中國 山東省 金銅 佛像 調查 報告 = Gilt-bronze Buddhist statues in Shandong, China.

Level D FFD.L /534760 Available
Full title: Chungguk Sandung-sŏng kŭmdong pulsang chosa pogo : Pulgyo misul ŭi kyoch'aro, Sandung ŭi kŭmdongbul = Zhongguo Shandong Sheng jin tong fo xiang diao cha bao gao = Gilt-bronze Buddhist statues in Shandong, China.
중국 산둥성 금동 불상 조사 보고 : 불교 미술 의 교차로, 산둥 의 금동불 = 中國 山東省 金銅 佛像 調查 報告 = Gilt-bronze Buddhist statues in Shandong, China.
Alternative titles: Zhongguo Shandong Sheng jin tong fo xiang diao cha bao gao
Gilt-bronze Buddhist statues in Shandong, China
中國 山東省 金銅 佛像 調查 報告
Corporate Authors: Kungnip Chungang Pangmulgwan (Korea), (issuing body.)
국립 중앙 박물관 (Korea),
Format: Book           


Corporate Authors: Kungnip Chungang Pangmulgwan (Korea), (issuing body.)
Language: Korean
Chinese
English
Published: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Kungnip Chungang Pangmulgwan, 2017.
서울 특별시 : 국립 중앙 박물관, 2017.
Classmark: FFD.L /534760
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (pages 232-243).
ISBN: 9788981641757
8981641757