Harvard Citation

Bảo Tàng điêu khắc Chàm Đà Nẵng, Trần Kỳ Phương,, Baptiste, P., Võ Văn Thắng,, Peter D. Sharrock,, & Paisarn Piemmettawat., 2018. Vibrancy in stone: Masterpieces of the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture. Bangkok: River books.

APA Citation

Bảo Tàng điêu khắc Chàm Đà Nẵng, Trần Kỳ Phương,, Baptiste, P., Võ Văn Thắng,, Peter D. Sharrock,, & Paisarn Piemmettawat. (2018). Vibrancy in stone: Masterpieces of the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture. Bangkok: River books.

Chicago Style Citation

Bảo Tàng điêu khắc Chàm Đà Nẵng, Trần Kỳ Phương, Pierre Baptiste, Võ Văn Thắng, Peter D. Sharrock, and Paisarn Piemmettawat. Vibrancy in Stone: Masterpieces of the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture. Bangkok: River books, 2018.

MLA Citation

Bảo Tàng điêu khắc Chàm Đà Nẵng, et al. Vibrancy in Stone: Masterpieces of the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture. Bangkok: River books, 2018.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.