Taiwa no tame ni : "teikoku no ianfu" to iu toi o hiraku

対話のために : 「帝国の慰安婦」という問いをひらく /

Level C DB210.7 /680798 Available
Full title: Taiwa no tame ni : "teikoku no ianfu" to iu toi o hiraku / henchosha, Asano Toyomi, Ogura Kizō, Nishi Masahiko ; chosha, Tōgō Kazuhiko [and 11 others].
対話のために : 「帝国の慰安婦」という問いをひらく / 編著者, 浅野豊美, 小倉紀蔵, 西成彦 ; 著者, 東鄉和彦 [and 11 others].
Alternative titles: Gaikōkan no me de yomu "Teikoku no ianfu."
外交官の目で読む「帝国の慰安婦」.
Other authors: Asano, Toyomi, 1964-
Ogura, Kizō, 1959-
Nishi, Masahiko, 1955-
Tōgō, Kazuhiko, 1945-
浅野豊美, 1964-
小倉紀蔵, 1959-
西成彦, 1955-
東鄉和彦, 1945-
Format: Book           


Other authors: Asano, Toyomi, 1964-, Ogura, Kizō, 1959-, Nishi, Masahiko, 1955-, Tōgō, Kazuhiko, 1945-
Language: Japanese
Published: Tōkyō : Kurein, 2017.
東京 : クレイン, 2017.
Classmark: DB210.7 /680798
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references.
ISBN: 9784906681488
4906681484