Naltcha ŏpssŭm : Chang Ŭn-jin changp'yŏn sosŏl.

날짜 없음 : 장 은진 장편 소설.

Level D CD813.7 CH11 /532269 Available
Full title: Naltcha ŏpssŭm : Chang Ŭn-jin changp'yŏn sosŏl.
날짜 없음 : 장 은진 장편 소설.
Main author: Chang, Ŭn-jin, 1976- (author.)
장 은진, 1976-
Format: Book           
Edition: 1-p'an.
1판.


Language: Korean
Published: Sŏul-si : Minŭmsa, 2016.
서울시 : 민음사, 2016.
Classmark: CD813.7 CH11 /532269
Subjects:
Series: Onŭl ŭi chŏlmŭn chakka ; 14
오늘 의 젊은 작가 ; ; 14
ISBN: 9788937473142
8937473143