Xiao shuo Zhongguo : wan Qing dao dang dai de Zhong wen xiao shuo = Narrating China : Chinese fiction from the late Ching to the contemporary era

小說中國 : 晚清到當代的中文小說 = Narrating China : Chinese fiction from the late Ching to the contemporary era /

Level C c.358.z.93 /530106 Available
Full title: Xiao shuo Zhongguo : wan Qing dao dang dai de Zhong wen xiao shuo = Narrating China : Chinese fiction from the late Ching to the contemporary era / zuo zhe Wang Dewei.
小說中國 : 晚清到當代的中文小說 = Narrating China : Chinese fiction from the late Ching to the contemporary era / 作者王德威.
Alternative titles: Wan Qing dao dang dai de Zhong wen xiao shuo
Narrating China :
晚清到當代的中文小說
Main author: Wang, Dewei.
王德威.
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.