Tang Song nü xing yu she hui = Tangsong nüxing yu shehui

唐宋女性与社会 = Tangsong nüxing yu shehui /

Level C c.213.t.11 /530253 v.1 Available
Level C c.213.t.11 /530253 v.2 Available
Full title: Tang Song nü xing yu she hui = Tangsong nüxing yu shehui / Deng Xiaonan zhu bian ; Gao Shiyu, Rong Xinjiang fu zhu bian.
唐宋女性与社会 = Tangsong nüxing yu shehui / 邓小南主编 ; 高世瑜, 荣新江副主编.
Alternative titles: Tangsong nüxing yu shehui
Corporate Authors: Tang Song fu nü shi yan jiu yu li shi xue guo ji xue shu yan tao hui Beijing da xue)
Other authors: Deng, Xiaonan.
Gao, Shiyu.
Rong, Xinjiang.
唐宋妇女史硏究与历史学国际学术硏讨会
邓小南.
高世瑜.
荣新江.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.


Other authors: Deng, Xiaonan., Gao, Shiyu., Rong, Xinjiang.
Corporate Authors: Tang Song fu nü shi yan jiu yu li shi xue guo ji xue shu yan tao hui Beijing da xue)
Language: Chinese
English
Published: Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2003.
上海 : 上海辞书出版社, 2003.
Classmark: c.213.t.11 /530253
Subjects:
Series: Beijing da xue sheng Tang yan jiu cong shu.
北京大学盛唐硏究丛书 =
Beijing daxue shengtang yanjiu congshu
北京大学盛唐硏究丛书.
Bibliography: Includes bibliographical references.
ISBN: 7532612767
9787532612765