"Yi dai yi lu" huan qiu xing dong bao gao.

"一带一路"环球行动报告.

Level C c.239.y.9 /531887 Available
Full title: "Yi dai yi lu" huan qiu xing dong bao gao.
"一带一路"环球行动报告.
Alternative titles: Yi dai yi lu huan qiu xing dong bao gao
Report on the global action of one belt and one road
一带一路环球行动报告
Corporate Authors: Shandong da xue. Hai yang zhan lüe yan jiu zhong xin.
山东大学. 海洋战略研究中心.
Format: Journal           


Corporate Authors: Shandong da xue. Hai yang zhan lüe yan jiu zhong xin.
Language: Chinese
Published: Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015-
Date Published: Began with 2015.
Classmark: c.239.y.9 /531887
Subjects:
Publication Frequency: Annual
ISBN: 9787509797068 (2016)