Seven samurai.

CLOSED MDVD /9971 Available  Request
CLOSED MDVD /9976 Available  Request
Level E MDVD25 /9949 Available  Request
Full title: Seven samurai.
Alternative titles: Shichinin no samurai (Motion picture)
Kurosawa samurai collection
Other authors: Kurosawa, Akira, 1910-1998.
Motoki, Shojiro.
Hashimoto, Shinobu, 1918-
Oguni, Hideo, 1904-1996.
Nakai, Asakazu, 1901-1988.
Hayasaka, Fumio, 1914-1955.
Shimura, Takashi, 1905-1982.
Mifune, Toshirō, 1920-1997.
Miyaguchi, Seiji, 1913-1985.
Kimura, Isao, 1923-1981.
Katō, Daisuke, 1911-1975.
Chiaki, Minoru, 1917-1999.
Inaba, Yoshio, 1920-1998.
Tsuchiya, Yoshio, 1927-
Tsushima, Keiko, 1926-2012.
Fujiwara, Kamatari, 1905-1985.
Format: DVD           


Other authors: Kurosawa, Akira, 1910-1998., Motoki, Shojiro., Hashimoto, Shinobu, 1918-, Oguni, Hideo, 1904-1996., Nakai, Asakazu, 1901-1988., Hayasaka, Fumio, 1914-1955., Shimura, Takashi, 1905-1982., Mifune, Toshirō, 1920-1997., Miyaguchi, Seiji, 1913-1985., Kimura, Isao, 1923-1981., Katō, Daisuke, 1911-1975., Chiaki, Minoru, 1917-1999., Inaba, Yoshio, 1920-1998., Tsuchiya, Yoshio, 1927-, Tsushima, Keiko, 1926-2012., Fujiwara, Kamatari, 1905-1985.
Language: Japanese
Published: London : BFI, c2012.
Classmark: MDVD /9971
Production Credits: Director, Akira Kurosawa ; producer, Shojiro Motoki ; screenplay, Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni ; cinematography, Asaichi Nakai ; music, Fumio Hayasaka.