Jing cai yi bai : guo bao zong dong yuan = Splendid treasures : a hundred masterpieces of the National Palace Museum on parade

精彩一百 : 國寶總動員 = Splendid treasures : a hundred masterpieces of the National Palace Museum on parade /

Level D c.FF.L /521013 Available
Full title: Jing cai yi bai : guo bao zong dong yuan = Splendid treasures : a hundred masterpieces of the National Palace Museum on parade / [zhu bian Cai Meifen ; wen zi zhuan shu Cai Meifen, He Chuanxin, Lin Tianren].
精彩一百 : 國寶總動員 = Splendid treasures : a hundred masterpieces of the National Palace Museum on parade / [主編蔡玫芬 ; 文字撰述蔡玫芬, 何傳馨, 林天人].
Alternative titles: Splendid treasures:
Hundred masterpieces of the National Palace Museum on parade
Guo bao zong dong yuan
國寶總動員
Corporate Authors: Guo li gu gong bo wu yuan.
國立故宮博物院.
Other authors: Cai, Meifen.
He, Chuanxin.
Lin, Tianren.
蔡玫芬.
何傳馨.
林天人.
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.


Other authors: Cai, Meifen., He, Chuanxin., Lin, Tianren.
Corporate Authors: Guo li gu gong bo wu yuan.
Language: Chinese
Published: Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 101 [2012]
臺北市 : 國立故宮博物院, 民國101 [2012]
Classmark: c.FF.L /521013
Subjects:
國立故宮博物院 Exhibitions.
Bibliography: Includes bibliographical references.
ISBN: 9789575626228
9575626222