Người Xơ Đăng ở Việt Nam = The Xơ Đăng in Việt Nam

Level C GG305.8/515476 Available
Full title: Người Xơ Đăng ở Việt Nam = The Xơ Đăng in Việt Nam / biên soạn, Nguyễn Bảo Cương, TS. Trần Tấn Vịnh.
Alternative titles: Xơ Đăng in Việt Nam
Other authors: Nguyễn, Bảo Cương, (Compiler)
Trần, Tấn Vịnh, (Compiler)
Format: Book           


Other authors: Nguyễn, Bảo Cương, (Compiler), Trần, Tấn Vịnh, (Compiler)
Language: Vietnamese
English
Published: Hà Nội : Nhà xuất bản Thông tấn, 2014.
Classmark: GG305.8 /515476
Subjects:
ISBN: 9786049056208
604905620X