P'ilsa "On'gatkŏt"

筆寫「온갖것」 /

Level D CD415 /402292 Available
Full title: P'ilsa "On'gatkŏt" / Kŏmdol. P'ilsa "Maldŭm" ; P'ilsa "Han'gŭl chŏksae" kiŏk ; P'ilsa "Han'gŭl chŏksae" tigŭt / Yi Kyu-yŏng ; [p'yŏnja Kim Min-su, Ha Tong-ho, Ko Yŏng-gŭn].
筆寫「온갖것」 / 검돌. 筆寫「말듬」 ; 筆寫「한글적새」ㄱ ; 筆寫「한글적새」ㄷ / 이규영 ; [編者, 金敏洙, 河東鎬, 高永根].
Alternative titles: On'gatkŏt
Maldŭm
Han'gŭl chŏksae
Maldŭm.
Han'gŭl chŏksae.
온갖것
말듬
한글적새
말듬.
한글적새.
Main author: Yi, Kyu-yŏng, 1890-1920.
이규영, 1890-1920.
Other authors: Kim, Min-su.
Ha, Tong-ho.
Ko, Yŏng-gŭn.
이규영, 1890-1920.
金敏洙.
河東鎬.
高永根.
Format: Book           


Other authors: Kim, Min-su., Ha, Tong-ho., Ko, Yŏng-gŭn.
Language: Korean
Published: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : T'ap Ch'ulp'ansa : Ch'ongp'an Kwangmunsa, 1985.
서울特別市 : 塔出版社 : 總販光文社, 1985.
Classmark: CD415 /402292
Subjects:
Series: Yŏktae Han'guk munpŏp taegye ; che 1-pu, che 40-ch'aek.
歷代韓國文法大系 ; ; che 1-pu, che 40-ch'aek.
Bibliography: Includes bibliographical references.