Harvard Citation

Chŏng, Y., Kim, M., Ha, T., Ko, Y., & CHŏng, Y. m. t., 1985. "Sinp'yŏn kodŭng kugŏ munpŏp" ; "Chŏgŭp kugŏ munpŏp tokpon" ; "Kogŭp kugŏ munpŏp tokpon". Sŏul T'ŭkpyŏlsi: T'ap Ch'ulp'ansa : Ch'ongp'an Kwangmunsa.

APA Citation

Chŏng, Y., Kim, M., Ha, T., Ko, Y., & CHŏng, Y. m. t. (1985). "Sinp'yŏn kodŭng kugŏ munpŏp" ; "Chŏgŭp kugŏ munpŏp tokpon" ; "Kogŭp kugŏ munpŏp tokpon". Sŏul T'ŭkpyŏlsi: T'ap Ch'ulp'ansa : Ch'ongp'an Kwangmunsa.

Chicago Style Citation

Chŏng, Yŏl-mo., Min-su Kim, Tong-ho Ha, Yŏng-gŭn Ko, and Yŏl-mo.Kogŭpkugŏ munpŏp tokpon CHŏng. "Sinp'yŏn Kodŭng Kugŏ Munpŏp" ; "Chŏgŭp Kugŏ Munpŏp Tokpon" ; "Kogŭp Kugŏ Munpŏp Tokpon". Sŏul T'ŭkpyŏlsi: T'ap Ch'ulp'ansa : Ch'ongp'an Kwangmunsa, 1985.

MLA Citation

Chŏng, Yŏl-mo., et al. "Sinp'yŏn Kodŭng Kugŏ Munpŏp" ; "Chŏgŭp Kugŏ Munpŏp Tokpon" ; "Kogŭp Kugŏ Munpŏp Tokpon". Sŏul T'ŭkpyŏlsi: T'ap Ch'ulp'ansa : Ch'ongp'an Kwangmunsa, 1985.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.