"Kungmunnon chipsŏng"

「國文論集成」 /

Level D CD415 /402244 Available
Full title: "Kungmunnon chipsŏng" / Ha Tong-ho p'yŏn ; [p'yŏnja Kim Min-su, Ha Tong-ho, Ko Yŏng-gŭn].
「國文論集成」 / 河東鎬編 ; [編者金敏洙, 河東鎬, 高永根].
Main author: Ha, Tong-ho.
河東鎬.
Other authors: Kim, Min-su.
Ko, Yŏng-gŭn.
金敏洙.
高永根.
Format: Book