Chosŏn mal hwasul

조선말화술 /

Level D CD400 /303948 Available  Request
Full title: Chosŏn mal hwasul / [chipp'il Yi Sang-byŏk ; p'yŏnjip Sin Chŏng-a, Yi Ik-sŏn].
조선말화술 / [집필 리 상벽 ; 편집 신정아, 리익선].
Main author: Yi, Sang-byŏk.
리상벽.
Other authors: Sin, Chŏng-a.
Yi, Ik-sŏn.
신정아.
리익선.
Format: Book           


Other authors: Sin, Chŏng-a., Yi, Ik-sŏn.
Language: Korean
Published: [P'yŏngyang] : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, 1975.
[평양] : 사회과학출판사, 1975.
Classmark: CD400 /303948
Subjects: